quote-request
NL

Let’s talk

and discuss your business needs with our technical specialist

Parlons

et discutons de vos besoins avec notre spécialiste technique

Laten we praten

en bespreek uw zakelijke behoeften met onze technische specialist

Thank You.

We will answer as soon as possible.

offline

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Geen tijd meer?

Laat even uw contactgegevens achter en iemand van ons team zal U contacteren binnen de 24 uur om verder kennis te maken.

Contacteer

Tree-Trunk

Tree-Trunk listens, asks and advises. Tree-Trunk draws, designs and creates. From tailor-made advice to technology and support. From creative concepts and a design that fits the soul of the company to eye-catching campaigns.

Tree-Trunk

Tree-Trunk luistert, vraagt en adviseert. Tree-Trunk schetst, ontwerpt en realiseert. Van een advies op maat tot techniek en support. Van creatieve concepten en een ontwerp dat past bij de ziel van hun bedrijf tot opvallende campagnes.

“What fears could have stopped you from using our services?”

If we hadn’t had a good feeling during the first meeting. Getting the idea that everything is about money, instead of the work.

“What made you decide to use our services after all?”

Having good communication, good conversations and a quick understanding of our problems and challenges.

In our second meeting, together with our developer, where we were able to zoom in on the technological aspect , the same principles as above arose.

The feeling that the quality you aspire to achieve is high. Especially because your management team is also former developers you can monitor and assess each project very well.

“What have our services added so far?”

Lots of work and more work for our clients. Because of our cooperation our clients want to work even faster and aim to start more projects.

It provides a peace of mind for us. I was always restless because we had only one programmer, and now the knowledge is spread out.

“What aspect of our services do you find most valuable?”

Flexibility and quality. The basis of the first project we started with you was a bit messy and the improvement of quality we have today is great.

The flexibility of developers Lukasz and Michal, with whom we started quickly, was crucial to us, as well as the rapid switch of tasks.

I notice that you didn’t only do what was asked, but you also advised on what would be best and why we should go for certain options. I have checked these pieces of advice with other contacts and I realized your advice is topnotch, very progressive, and the way to go.

The project we have is complicated. Each feature can only be executed partly. Still I receive each feature for 85% correct each time, without feedback from the client. You really contribute.

“Can you name 3 other benefits of our services?”

The price-quality ratio is great.
We can adjust quicker.
The work atmosphere, the way we interact, and the respect we have toward each other are all very positive.
The flexibility you are able to scale up or down when necessary.

“Would you recommend our services within your network?”

Yes, I recommend to anyone, but under our supervision.

“Would you like to add anything else?”

-

“Welke gedachte had je ervan kunnen weerhouden om met onze diensten te starten?”

Moesten we geen goed buikgevoel bij het eerste gesprek hebben. Het idee dat het om het geld gaat i.p.v. om het werk.

“Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om toch te starten met onze diensten?”

Ons goed contact, prettige gesprekken en snel begrip van onze problematiek en uitdagingen.

In ons vervolg gesprek waar we samen met onze developer hebben kunnen inzoomen op het technische aspect kwamen deze zelfde principes naar boven.

Het gevoel dat de kwaliteit die nagestreefd werd hoog lag. Zeker omdat jullie management ook zelf programmeurs zijn van achtergrond kunnen jullie ieder project en iedere developer van jullie goed beoordelen & inschatten.

“Wat hebben onze diensten je tot nu toe opgeleverd?”

Heel veel werk en meer werk van onze klanten. Door onze samenwerking willen onze klanten nog sneller gaan en nog meer projecten uitvoeren.

Het geeft ons meer rust. Ik was altijd onrustig omdat ik maar één programmeur had en nu zit de kennis meer gespreid.

“Welk aspect van onze diensten vind je het meest waardevol?”

De flexibiliteit en de kwaliteit. De basis van ons eerste project waarmee we zijn opgestart met jullie was een beetje rommelig en de kwaliteitsverbetering die we vandaag hebben is top.

De flexibiliteit van de developers Lukasz & Michal waarmee we snel zijn opgestart en snel taken kunnen wisselen was cruciaal voor ons.

Ik merk dat er niet alleen gedaan werd wat er gevraagd werd maar ook geadviseerd wat het beste zou zijn en waarom we dit zouden moeten doen. Deze adviezen heb ik nagekeken bij andere contacten en ik ben te weten gekomen dat jullie adviezen het nieuwste van het nieuwste zijn en the way to go.

Het project dat we hebben is ingewikkeld. Iedere feature kan je maar voor een deel uitleggen. Toch krijg ik iedere feature al voor 85% goed van de eerste keer zonder feedback van de klant. Jullie denken dus echt mee.

“Kun je nog 3 andere voordelen van onze diensten noemen?”

- De prijs - kwaliteit verhouding zit gewoon echt heel goed.
- We kunnen sneller schakelen.
- De werksfeer, de manier van omgang, het doen en laten en het onderlinge respect zitten heel positief.
- Iedereen van jullie team is down to earth.
- De flexibiliteit dat jullie kunnen bijschalen en terugschalen van zodra het nodig is.

“Zou je onze diensten aanbevelen bij je relaties?”

ja dat doe ik bij iedereen, maar onder ons toezicht.

“Zou je nog iets anders willen toevoegen?”

-