quote-request
NL

Let’s talk

and discuss your business needs with our technical specialist

Parlons

et discutons de vos besoins avec notre spécialiste technique

Laten we praten

en bespreek uw zakelijke behoeften met onze technische specialist

Thank You.

We will answer as soon as possible.

offline

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Geen tijd meer?

Laat even uw contactgegevens achter en iemand van ons team zal U contacteren binnen de 24 uur om verder kennis te maken.

Contacteer

Topwin

Topwin is een 'Spot-the-bal' game platform waarbij de winnaar mooie przijen kan winnen.

Topwin is a Spot the Ball gaming platform where you can compete with others to win beautiful prizes. Topwin was established in 2014 and the management is run by the PJ Projects team in Belgium. Every game has a guaranteed winner, the one who's closest to the original center of the ball wins!

“What fears could have stopped you from using our services?”

The fear to work with a Polish (foreign) company because we didn't have any experience with this approach.

 
“What made you decide to use our services after all?”

The meetings and the contact with Peter, who is from our region and who convinced us that your company is a good match for us.Also the fact that the hourly rates in Poland are much lower than the developers in Belgium (developers who have similar skills with stress tests, which we needed)


“What have our services added so far?”

Currently, we aren’t yet doing too much with the results as we have other priorities scheduled for our developers, but we will implement your recommendations soon.
The final goal is to use your stress tests to improve the performance of our application. The fact that we can easily run the scripts we got from your developers is also very positive because our developers can run them again after making the recommended changes to see if the changes made our performance better.


“What aspect of our services do you find most valuable?”

The fact that you and your whole team communicated very fast on e-mails and on (extra) questions/annotations + the fact that the deliverables were all correct.


“Can you name 3 other benefits of our services?”

Fair pricing
Professional and fast execution & delivery
It was never a problem for your team to handle extra unplanned questions.


“Would you recommend our services within your network?”

For the type of services i got from your team, yes.


“Would you like to add anything else?”

It was a nice collaboration!

“Welke gedachte had je ervan kunnen weerhouden om met onze diensten te starten?”

Het feit dat we met een Pools/buitenlands bedrijf zouden werken, en we daar niet veel ervaring mee hebben.

 
“Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om toch te starten met onze diensten?”

De meeting en het contact met Peter, die zelf wel uit de streek is en ons ervan overtuigd heeft dat jullie een goede match waren voor ons.+ het feit dat er in Polen aan een lager uurloon gewerkt wordt dan bij onze developers in België (die in principe zelf ook ervaring hebben met stress tests)


“Wat hebben onze diensten je tot nu toe opgeleverd?”

Zoals gezegd hebben we er tot nu toe nog niet veel mee gedaan gezien de andere prioriteiten voor onze developers, maar dat zullen we in de toekomst zeker wel doen.
Het uiteindelijke doel is om op basis van de uitkomsten van de stress tests de performance van onze applicatie te verbeteren. Het feit dat we de scripts ook verkregen hebben is ook positief want hierdoor kan de developer ze na aanpassingen opnieuw draaien en dus zien of zijn aanpassingen al dan niet de performance verbeteren.


“Welk aspect van onze diensten vind je het meest waardevol?”

Dat er snel genoeg op emails en op (extra) aanvragen/aanpassingen gereageerd werd + dat er een correct resultaat geleverd werd.


“Kun je nog 3 andere voordelen van onze diensten noemen?”

Democratische prijs (Polen)
Professionele en snelle aanpak & oplevering
Geen problemen geweest bij extra vragen (vb. doorsturen scripts etc.)


“Zou je onze diensten aanbevelen bij je relaties?”

Voor zover ik ervaring heb met jullie diensten, ja.


“Zou je nog iets anders willen toevoegen?”

Was een prettige samenwerking!