quote-request
NL

Let’s talk

and discuss your business needs with our technical specialist

Parlons

et discutons de vos besoins avec notre spécialiste technique

Laten we praten

en bespreek uw zakelijke behoeften met onze technische specialist

Thank You.

We will answer as soon as possible.

offline

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Geen tijd meer?

Laat even uw contactgegevens achter en iemand van ons team zal U contacteren binnen de 24 uur om verder kennis te maken.

Contacteer

The Dutch Selection

The biggest and smartest smartphone comparison tchnology for better decision making. The Dutchselection take millions of cell phone plans and cell phones from all the major carriers and offer an easy and fast interface to compare, choose and order.

The Dutch Selection

De grootste en de slimste smartphone vergelijkingstechnologie voor een beter beslissingsproces.

“What fears could have stopped you from using our services?”

The possibility of unprofessionalism in the service that was offered. It is hard to estimate whether a party will deliver good work. Quality matters a great deal to us.

“What made you decide to use our services after all?”

The possibility to visit and work in Poland and assess the professionalism there. Price and availability were also important considerations.

“What have our services added so far?”

The possibility to make a part of our product that we otherwise wouldn’t have had the resources for.

“What aspect of our services do you find most valuable?”

Transparency and the possibility to have someone work in an existing team.

“Can you name 3 other benefits of our services?”

Price, different disciplines that are available and accessibility (outsourcing someone in India for example is also an option, but then people are 100 percent remote).

“Would you recommend our services within your network?”

Yes, but it must match goals. It worked well for us for what we wanted to do and I think the strength for you is in delivering specifications and then creating them.

“Would you like to add anything else?”

-

“Welke gedachte had je ervan kunnen weerhouden om met onze diensten te starten?”

De (on)professionaliteit van de service die geboden wordt. Het is moeilijk van te voren in te schatten of een partij goed werk af kan leveren. Kwaliteit is voor ons erg belangrijk.

“Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om toch te starten met onze diensten?”

De mogelijkheid om in Polen langs te gaan en (mee) te werken en de professionaliteit te beoordelen. Prijs en beschikbaarheid waren ook belangrijke overwegingen.

“Wat hebben onze diensten je tot nu toe opgeleverd?"

De mogelijkheid om een onderdeel van ons product te maken, waar we anders geen resources voor hadden gehad.

“Welk aspect van onze diensten vind je het meest waardevol?"

Transparantie en de mogelijkheid om iemand in een bestaand team mee te laten draaien.

“Kun je nog 3 andere voordelen van onze diensten noemen?"

Prijs, verschillende disciplines die beschikbaar zijn en bereikbaarheid (uitbesteden in bijvoorbeeld India is ook een optie, maar dan zitten mensen echt 100% op afstand).

“Zou je onze diensten aanbevelen bij je relaties?"

Ja, maar het moet wel passen bij de doelstellingen. Voor ons werkte het goed voor wat we wilden doen en ik denk dat de kracht van jullie echt ligt in het aanleveren van specificaties en vervolgens maken.

“Zou je nog iets anders willen toevoegen?"

-