quote-request
NL

Let’s talk

and discuss your business needs with our technical specialist

Parlons

et discutons de vos besoins avec notre spécialiste technique

Laten we praten

en bespreek uw zakelijke behoeften met onze technische specialist

Thank You.

We will answer as soon as possible.

offline

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Geen tijd meer?

Laat even uw contactgegevens achter en iemand van ons team zal U contacteren binnen de 24 uur om verder kennis te maken.

Contacteer

Moovly

Moovly has grown into a leader in content blending helping people to create engaging videos worldwide.

Moovly

Dankzij Moovly kan iedereen met een doorsnee PC-ervaring een eigen animatievideo maken met banners en andere bewegende visuele en audiovisuele content.

“What fears could have stopped you from using our services?”

We had the fear that maybe, due to the distance, a lot of information would get lost in the communication. We also felt that the factor of unknown quality was a hindrance.


“What made you decide to use our services after all?”

The direct, personal contact with both management and the developers, whom we could screen ourselves, gave us the confidence that we were able to keep control.  We decided to give it a go because it wasn’t a problem at all to come over and discuss the start-up of the project and to start working from there.


“What have our services added so far?”

We have integrated the three developers we work with into our team. They didn’t get any special or separate tasks, but did the same things as our internal developers.

This gave them a sense of ownership and ensured that they got familiar with our systems quickly.


“What aspect of our services do you find most valuable?”

Developers are very dedicated in working for us which makes them part of the team.


“Can you name 3 other benefits of our services?”

Start up speed. Finding people internally can be a lengthy and expensive process. In the blink of an eye we found the right people with you and we could start.

Communication. We had a very clear and direct way of communicating with everyone on all levels, which increased the efficiency.

Price. In a start up environment price is a crucial factor. Expanding your team in a flexible way is much more expensive with local companies.


“Would you recommend our services within your network?”

Definitely. Especially to those who have a shortage of development and don’t look forward to long and expensive procedures of finding people locally.


“Would you like to add anything else?”

Most of all we would like to thank Michal, Lukasz and Can. We are a fast changing company and for developers who aren’t part of every conversation, things can be a bit unclear at times. Despite this, they were handling changes professionally and were always motivated.

“Welke gedachte had je ervan kunnen weerhouden om met onze diensten te starten?”

We hadden de vrees dat door de afstand veel informatie verloren zou gaan in communicatie.

Daarnaast was de onbekende factor van kwaliteit ook een hinderpaal.

“Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om toch te starten met onze diensten?”

Het directe persoonlijke contact met zowel het management als de developers zelf, die we eerst zelf mochten screenen gaf ons het gevoel dat we de controle konden houden.

Omdat het geen probleem was dat we zelf even op bezoek gingen om de opstart te begeleiden en nadien zelf projectmanagement konden doen besloten we toch de stap te wagen.

“Wat hebben onze diensten je tot nu toe opgeleverd?”

We hebben de drie developers waarmee we samenwerkten geïntegreerd in ons team.

Ze kregen geen speciale aparte taken maar werkten aan dezelfde taken als onze interne developers.

Dit gaf hen een gevoel van ownership en zorgde ervoor dat ze snel onze systemen kenden.

“Welk aspect van onze diensten vind je het meest waardevol?”

Het feit dat developers dedicated voor ons werken zorgt ervoor dat ze deel van het team worden.

“Kun je nog 3 andere voordelen van onze diensten noemen?”

- Snelheid van opstarten. Intern nieuwe mensen zoeken duurt lang en kost veel geld. In een mum van tijd hadden we de geschikte mensen bij jullie gevonden en konden we beginnen.

- Communicatie. We hadden met iedereen op elk niveau korte communicatielijnen, wat de daadkracht verhoogde.

- Controle. We hadden volledig de vrijheid of we projectmanagement door jullie lieten gebeuren of we dit zelfde wilden doen.

- Prijs. In een start up omgeving is prijs heel belangrijk. Een flexibele uitbreiding van het team is een pak duurder bij lokale bedrijven.

“Zou je onze diensten aanbevelen bij je relaties?”

We willen vooral Michal, Lukasz en Can bedanken.
Wij zijn een snel veranderend bedrijf en voor developers die hier niet alle gesprekken horen zijn niet alle wendingen volgbaar.
Toch gingen ze altijd professioneel om mij veranderingen en waren altijd gemotiveerd.

“Zou je nog iets anders willen toevoegen?”

We willen vooral Michal, Lukasz en Can bedanken. Wij zijn een snel veranderend bedrijf en voor developers die hier niet alle gesprekken horen zijn niet alle wendingen volgbaar. Toch gingen ze altijd professioneel om mij veranderingen en waren altijd gemotiveerd.