quote-request
NL

Let’s talk

and discuss your business needs with our technical specialist

Parlons

et discutons de vos besoins avec notre spécialiste technique

Laten we praten

en bespreek uw zakelijke behoeften met onze technische specialist

Thank You.

We will answer as soon as possible.

offline

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Geen tijd meer?

Laat even uw contactgegevens achter en iemand van ons team zal U contacteren binnen de 24 uur om verder kennis te maken.

Contacteer

Microtechnix

MicroTechniX is a company specialized in the development of image analysis systems for the laboratory environment from A to Z.

Microtechnix

MicroTechniX is gespecialiseerd in de ontwikkeling van image analysering voor de laboratoria wereld van A tot Z.

“What fears could have stopped you from using our services?”

The conditions of the contract; that was a major concern for us. Also the distance.

“What made you decide to use our services after all?”

Internally we were able to outline the contract. You have proven to be flexible with your standard contracts and able to deviate from it. The distance actually isn’t that much, as it is still in Europe.

“What have our services added so far?”

We have a much bigger capacity now and are able to act much quickly.

“What aspect of our services do you find most valuable?”

Good communication: Daily meetings and every two weeks the retrospective meetings. 

The developers also have great skills and we can see that they do what they like to do the most.

“Can you name 3 other benefits of our services?”

The proper assessment of skills needed to add value to the team. The project manager zooms in on those needs and delegates this entire process by placing and following up the right tasks with the right developers. Assessing the needs and choosing the right developer for specific tasks.

“Would you recommend our services within your network?”

With fellow entrepreneurs, absolutely.

In our presentations, we also show you and the developers as part of our team.

“Would you like to add anything else?”

Credits to the team, the people. I appreciate their efforts greatly and internally everyone is very satisfied with the partnership.

“Welke gedachte had je ervan kunnen weerhouden om met onze diensten te starten?”

De contractuele voorwaarden - dit was voor ons een grote onzekerheid. De afstand was ook een twijfel.

“Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om toch te starten met onze diensten?”

Intern hebben we het contract kunnen uitlijnen. Jullie hebben laten blijken dat jullie van het standaard contract willen afwijken. De afstand is niet zo dramatisch groot omdat het nog binnen Europa is dus.

“Wat hebben onze diensten je tot nu toe opgeleverd?”

We hebben een veel grotere capaciteit momenteel en kunnen dus sneller schakelen.

“Welk aspect van onze diensten vind je het meest waardevol?”

Een goede communicatie: continu beschikbaar voor dagelijkse meetings en iedere 2 weken volgen de retrospectieve meetings.

De developers hebben ook hele goede skills en je voelt dat ze graag doen waar ze mee bezig zijn.

“Kun je nog 3 andere voordelen van onze diensten noemen?”

Het juist inschatten van de noden van de skills in het team om complementair te zijn. De project manager zoomt in naar de noden en delegeert dit hele proces door de juiste taken te plaatsen & op te volgen bij de juiste developers. De inschattingen van de behoeften en het kiezen van de juiste developer voor specifieke taken.

“Zou je onze diensten aanbevelen bij je relaties?”

Bij collega ondernemers wel uiteraard.

We tonen in onze presentatie ook telkens jullie en de developers als onderdeel van ons team.

“Zou je nog iets anders willen toevoegen?”

Credit naar het team, de mensen zelf. Ik apprecieer hun inzet heel goed en intern is iedereen zeer tevreden over de samenwerking.