quote-request
NL

Let’s talk

and discuss your business needs with our technical specialist

Parlons

et discutons de vos besoins avec notre spécialiste technique

Laten we praten

en bespreek uw zakelijke behoeften met onze technische specialist

Thank You.

We will answer as soon as possible.

offline

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Geen tijd meer?

Laat even uw contactgegevens achter en iemand van ons team zal U contacteren binnen de 24 uur om verder kennis te maken.

Contacteer

Incerta

Incerta is known as a partner for companies who are committed to the security of their company. Today the industry leader in supporting businesses with their security and quality control policies. The uniqueness of the software lays in the fact that it is developed by experienced prevention advisors and quality coordinators.

Incerta

Gekend als partner voor bedrijven die zijn begaan met de veiligheid in hun bedrijf. Incerta is vandaag de markleider in het ondersteunen van bedrijven met hun veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Het unieke aan de software is vooral dat de software ontwikkeld is door ervaren preventieadviseurs en kwaliteitscoördinatoren.

“What fears could have stopped you from using our services?”

We didn’t have any experience with outsourcing. Using sub-contractors was unknown to us and we thought it might be a painful process.


“What made you decide to use our services after all?”

The fact that we were introduced to different candidates we could choose from. It felt like a recruitment process which is important to us because we want to invest in people for the long term. Bartosz’s resume was exactly what we were looking for. And our quality aim is really high.


“What have our services added so far?”

It is too soon to answer this question as the first completion is expected around mid-March. But we are positive in a sense that the acquired technical insights and concepts so far have met our expectations.


“What aspect of our services do you find most valuable?”

We find flexibility in strengthening resources very important. Finding a new employee in Belgium takes months. With you this process went very quickly. Coincidence or not, up to now, you have been very responsive to our needs.


“Can you name 3 other benefits of our services?”

The value for the money is very high in comparison with what Belgium has to offer. Highly qualified developers. Working together goes very smooth.


“Would you recommend our services within your network?”

Without any doubt!


“Would you like to add anything else?”

An extra added value for us is the fact that there is a Belgian contact person who keeps following things up for us.

“Welke gedachte had je ervan kunnen weerhouden om met onze diensten te starten?”

Wij hadden nog geen ervaring met het uitbesteden van opdrachten. Beroep doen op “onderaannemers” was voor ons een onbekende waardoor de vrees bestond dat dit moeizaam zou verlopen.

“Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om toch te starten met onze diensten?”

Het feit dat wij verschillende kandidaturen kregen waaruit wij konden kiezen. Dit voelde aan als een aanwerving en dit is belangrijk voor ons gezien we willen investeren in mensen voor een langdurige samenwerking. De cv van Bartosz sloot ook perfect aan bij wat we zochten. Nochtans lag het niveau heel hoog.

“Wat hebben onze diensten je tot nu toe opgeleverd?”

Dit is nog vroeg om die vraag te beantwoorden gezien de eerste oplevering verwacht wordt tegen half maart. Maar we zijn al positief hierover in de zin dat de ondertussen verworven technische inzichten en concepten al onze verwachting inlossen.

“Welk aspect van onze diensten vind je het meest waardevol?”

Flexibiliteit in het verstrekken van extra resources vinden we belangrijk. Een nieuwe werknemer vinden in België duurt maanden, bij jullie ging dit razendsnel. Toeval of niet, tot nu toe spelen jullie perfect in op onze behoeften.

“Kun je nog 3 andere voordelen van onze diensten noemen?”

De verhouding prijs-kwaliteit is zeer sterk in vergelijking met het aanbod in België. Hoog gekwalificeerd personeel. Vlotte samenwerking

“Zou je onze diensten aanbevelen bij je relaties?”

Zonder enige twijfel !

“Zou je nog iets anders willen toevoegen?”

We vinden het een toegevoegde waarde dat er een Belgische contactpersoon de samenwerking blijft opvolgen.