quote-request
NL

Let’s talk

and discuss your business needs with our technical specialist

Parlons

et discutons de vos besoins avec notre spécialiste technique

Laten we praten

en bespreek uw zakelijke behoeften met onze technische specialist

Thank You.

We will answer as soon as possible.

offline

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Geen tijd meer?

Laat even uw contactgegevens achter en iemand van ons team zal U contacteren binnen de 24 uur om verder kennis te maken.

Contacteer

Boemstudio

The Hashtracks platform of Boemstudio is a show-and-tell platform for ambitious audio engineers. Each week hashtracks shares (parts of) multitracks, for you to download and mix as you like. Hashtracks also shares tips & tricks, interesting articles, interviews with producers and engineers and much more. Everything you need to know as an audio engineer!

Boemstudio

Het project Hashtracks van Boemstudio is een show-and-tell platform voor de ambitieuze audio ingenieur. Iedere week worden er multitracks gedeeld, die u kunt downloaden en mixen zoals u wenst.

“What fears could have stopped you from using our services?”

To not have the option of personal (face to face) contact. We are not used to using a service without having met people personally. We were wondering how meetings would go and whether people can adjust quickly. In addition, there has to be trust that the execution of agreements will be done properly.

“What made you decide to use our services after all? ”

The expertise during our meetings made us realize that you possess all the qualities to strengthen our team. You have full knowledge of the facts and met our needs quickly. After you looked at our platform you were able to create a plan fast. This plan displayed clear knowledge and professionalism, which created trust on our part. In addition, you have all the expertise under one roof, for half of the price of a freelancer in the Netherlands.

“What have our services added so far?”

The entire development and advising of our platform’s backend.

“What aspect of our services do you find most valuable?”

Expertise within the entire field of web development. Because of this you can clearly look at the bigger picture and give good advice accordingly.

“Can you name 3 other benefits of our services?”

Quick interaction through the communication channels.
Clear picture of what is being worked on.
A lot of knowledge and expertise for what it costs.

“Would you recommend our services within your network?”

I recommend your services to my network. I have never seen such quick, professional and good cooperation for this price before.

“Would you like to add anything else?”

This is the perfect service to outsource. Business meetings don’t need to be face to face and it almost feels like someone is at our office. In addition, they take on tasks quickly, making it possible to work on a product immediately.

“Welke gedachte had je ervan kunnen weerhouden om met onze diensten te starten?”

Geen persoonlijk (face to face) contact kunnen hebben. Wij zijn nog niet gewend om gebruik te maken van zo een dienst zonder eerst de mensen in persoon te hebben ontmoet. Je vraagt je dan snel af hoe meetings verlopen en of er snel geschakeld kan worden. Daarnaast moet er vertrouwen zijn dat afspraken naar behoren worden nageleefd.

“Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten om toch te starten met onze diensten?”

De expertise tijdens onze gesprekken deed ons meteen realiseren dat jullie alles in huis hebben om ons team te versterken. Jullie hebben de volledige kennis van zaken en vulde snel aan in onze behoefte. Nadat jullie goed hebben gekeken naar ons platform kon er snel een duidelijk plan gemaakt worden. In het plan kwam duidelijke kennis en professionaliteit naar boven wat het nodige vertrouwen wekte. Daarnaast hebben jullie alle expertises onder 1 dak voor de prijs waar je in Nederland nog geen halve freelancer kan inhuren.

“Wat hebben onze diensten je tot nu toe opgeleverd?"

Het volledig schrijven en adviseren van de backend van ons platform.

“Welk aspect van onze diensten vind je het meest waardevol?"

Expertise op het volledige gebied van web development.  Waardoor er duidelijk naar het grote geheel gekeken kan worden en daardoor goede adviezen gegeven worden.

“Kun je nog 3 andere voordelen van onze diensten noemen?"

- Via de daarvoor bedoelde communicatiekanalen snelle interactie
- Helder beeld waar op het moment aan gewerkt wordt
- Veel kennis en expertise voor de prijs

“Zou je onze diensten aanbevelen bij je relaties?"

Ik beveel de diensten al aan bij mijn relaties. De snelle, professionele en fijne samenwerking voor de prijs van een halve freelancer heb ik nog niet eerder gezien!

“Zou je nog iets anders willen toevoegen?"

Het is voor ons de perfecte dienst om buiten huis uit te besteden. Zakelijke meetings hoeven helemaal niet face to face en het voelt bijna of iemand bij ons op kantoor zit. 
Daarnaast pakken ze de werkzaamheden erg vlot op waardoor er meteen aan het product gewerkt kan worden.